טיפול משפחתי

 

 טיפול משפחתי מסייע ליצור שנוי במערכות היחסים במשפחה ובדפוסי ההתנהגות, במטרה להביא ליחסים משפחתיים בריאים, קרובים, פתוחים ובטוחים.