השונות בין בני הזוג ולחצי החיים מייצרים באופן טבעי אי הבנות, ויכוחים ופגיעות. כולנו גם יודעים כי בקשת סליחה והתפייסות יכולות בהחלט לסייע במצבים אלו, ולשפר את היחסים.

מדוע אם כן כ"כ קשה לבקש סליחה??

כשאנו רוצים לבקש סליחה אך חשים מעצורים פנימיים ונמנעים מבקשת הסליחה, חשוב שנדע, כי אי בקשת סליחה עלולה להיות כואבת יותר מהפגיעה עצמה.

מבקש הסליחה, מודה למעשה שטעה, ולאנשים מסוימים הדבר יוצר תחושת כשלון בלתי נסבלת, הפוגעת בדמוי העצמי שלהם כ"אנשים מוצלחים וטובים".  לעומתם, אנשים המקבלים את עצמם עם הטעויות שלהם, שאינם רואים בטעות כשלון כי אם הזדמנות ללמוד ולפתח רגישות רבה יותר לאחר, יוכלו לראות בבקשת הסליחה הזדמנות של צמיחה אישית וזוגית.

לקראת השנה החדשה , שלושה "טיפים" להתפייסות בונה:
1. אם רוצים שהסליחה תתקבל, אמירות כגון "לא התכוונתי" או "לא אעשה זאת שוב" אינן מספיקות.   הבקשה צריכה להיות מבוטאת במילים מפורשות (ולא רק במחוות), ולכלול הכרה בפגיעה, חרטה, וקבלה -השתדלות לעתיד.
2. כאשר הפוגע מבקש סליחה ומתנצל, חש הנפגע שסוף סוף קיבל הכרה לסבלו, ולעיתים אינו נותן את הדעת על האומץ והמאמץ שנדרשו למבקש הסליחה. תגובה פושרת של הנפגע לבקשת הסליחה תקשה עליו לבקש סליחה בפעם הבאה היות וחש שמאמציו אינם מוערכים. על כן, לאחר דברי ההתנצלות ראוי להביע הערכה "לפוגע" על נכונותו לקחת אחריות על מעשיו ולבקש סליחה. 
3. למילים 'סליחה' ו'תודה' השפעה חיובית רבה על חיי הנישואין, לכן עדיף להפריז בשימוש במילים אלו, מאשר לחסוך בהם…

ולסיום, בעומדנו בר"ה לפני בורא עולם, בבקשת סליחה על מעשינו ומחדלנו, נזכור את דברי חז"ל: “כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו" (ראש השנה יז). שנזכה ללמוד לבקש סליחה כשפגענו, ולסלוח כשנפגענו, בחיים בכלל, ובזוגיות בפרט.

שנה טובה, דליה.

אודות המחבר

השארת תגובה